OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

IV NIEDZIELA ADWENTU – 23. 11. 2014 r.

 

1. Ostatnie dni Adwentu przeżyjmy  na modlitwie, spełniając uczynki miłosierdzia i darzmy się większą życzliwością. Pojednajmy się z Bogiem i ludźmi. We wtorek (23.XII) spowiedź w godzinach 9.00-12.00 z przerwą półgodzinną o 10.30; Po południu spowiedź od 14.30 – 19.00 z przerwą półgodzinną o 16.00 i o godz. 18.00. Nie odkładajmy spowiedzi na ostatnie chwile. We wtorek o 9.00 wyjazd do chorych. Prosimy zgłaszać tych których nie odwiedzamy w I. piątki, a którzy chcieliby przyjąć sakramenty na Święta.

2.    W środę (24.XII) WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA – dzień oczekiwania na przyjście Chrystusa. Msza św. rano o 6.00 i 7.00, popołudniowej Mszy św. nie będzie ze względu na to, że będziemy zasiadać do wieczerzy wigilijnej. Jako rodziny chrześcijańskie podczas wieczerzy pamiętajmy o modlitwie, przeczytaniu fragmentu Pisma św. o narodzeniu Chrystusa i śpiewie kolęd. Wykluczmy z wieczerzy spożywanie alkoholu.  

3.  W środę o północy PASTERKA. Taca na Fundusz Ochrony Życia.

4. W  środę nie ma postu, ale ze względu na uświęconą tradycję zachęcamy do powstrzymania się od pokarmów mięsnych.

5.  W czwartek (25.XII) UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO. Msze św. jak w każdą niedzielę za wyjątkiem Mszy św. o 6.30.

6. W piątek (26.XII) ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA – pierwszego męczennika. W tym dniu ks. biskup udzielił  dyspensy od spożywania pokarmów mięsnych. Taca na Seminarium Duchowne w Przemyślu i uczelnie katolickie.

7. W sobotę (27.XII) Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Poświęcenie i skosztowanie wina po Mszy św. o 6.30, 7.00  i 18.00.

8. W przyszłą niedzielę Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Dziękować będziemy Panu Bogu za małżeństwa i rodziny, szczególnie za te, które w tym roku przyjęły sakrament małżeństwa i prosić będziemy dla wszystkich o zgodę, miłość i Boże błogosławieństwo.

9. Parafianom dziękujemy za przyjęcie znaku dobra i pokoju – opłatków na stół wigilijny i złożone ofiary panom kościelnym; jest to dla nich dopełnione wynagrodzenie za pracę w kościele.

Dziękujemy także za złożone w ostatnią niedzielę ofiary na remonty i utrzymanie bazyliki.

10. W zakrystii można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom (na obiady dla biednych dzieci). Minimalny koszt świecy 5 zł.

Także świąteczny nr „Gościa Niedzielnego” i „Niedzieli”.

11. W tym tygodniu różaniec prowadzi Róża M.B. Król. Polski(Marii Spendel).

12. Z Bożym błogosławieństwem idźmy w nowy tydzień naszych zajęć i podejmowanych przedświątecznych obowiązków. Szczęść Boże!

 

 

KOLĘDA

 CZYLI WIZYTA DUSZPASTERSKA

 W PARAFII KROSNO-FARA 2014/2015

 

  

 

Dwa tysiące lat temu, Zbawiciel Jezus Chrystus przyszedł z nieba do ludzi jako Boski Gość. W czasie swej publicznej działalności odwiedzał wioski i miasta, rodziny i pojedyncze osoby. Wysyłając osoby z Dobrą Nowiną powiedział do nich m.in.: „Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje” (Mt 10,40). Potem św. Paweł Apostoł Narodów, odwiedzał zakładane przez siebie gminy chrześcijańskie (parafie), i tak przez wieki aż po dzień dzisiejszy czynią to ich następcy: biskupi i kapłani. Szczególnym wzorem wychodzenia do ludzi był św. papież Jan Paweł II. Biskup diecezji raz na pięć lat wizytuje każdą parafię.

 

Proboszcz wraz ze swymi współpracownikami, stara się odwiedzać wszystkie rodziny co roku, chcąc zacieśniać więzy braterskie, rodzinne
i wspólnotowe. Ale też głosić im pokój Chrystusa, który nakazał swoim uczniom: „Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: pokój temu domowi” (Łk 10,5). Czyni to zazwyczaj w okresie kolędowym, stąd nazwa wizyty „kolęda”. 

 

Przyjęcie kapłana z wizytą duszpasterską ma w sobie coś
z publicznego wyznania wiary. Jest wyrazem jedności i żywej więzi Kościoła domowego (rodziny) z Kościołem parafialnym, a przez to z Kościołem Powszechnym.. Niech obecność kapłana, który przychodzi z modlitwą i błogosławieństwem stanie się wzajemnym ubogaceniem, umocnieniem wiary i przyjęciem pokoju i życzliwości.

 

Jak przygotować swój dom, mieszkanie? Na stole nakrytym białym obrusem niech stoi krzyż i zapalone świece. Także woda święcona
i kropidło do pokropienia mieszkania. Na stole należy położyć Pismo św. Na czas wizyty wyłączmy odbiornik radiowy i telewizyjny. W miarę możliwości niech zgromadzi się cała rodzina. Dajmy świadectwo wiary
i dojrzałości chrześcijańskiej.

 

Po wzajemnym powitaniu najpierw jeden z członków rodziny (może najstarszy) czyta krótki fragment Pisma św. (dowolnie wybrane kilka zdań, wcześniej przygotowane). Dajemy przez to pierwszeństwo Słowu Bożemu. Następnie kapłan modli się i prosi Pana Boga o błogosławieństwo dla domu i wszystkich domowników, obecnych i nieobecnych, a także zmarłych. Pokropienie wodą święconą zawsze przypomina przyjęty chrzest, bramę uświęcenia i wszelkiego błogosławieństwa, ale także pozwala oczyścić
i odrodzić nas do nowego życia.

 

                                                            PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ

 grudzień 2014

  

SOBOTA, 27 GRUDNIA od godz. 9. 00

 ul. Białobrzeska,  Mazurkiewiczów, Ściegiennego, Jeleniówka, Karłowicza, Cicha, Kilińskiego, Okrzei

 

 PONIEDZIAŁEK, 29 GRUDNIA od godz. 15. 30

ul. Kletówki, Podwale, Czajkowskiego – domy prywatne, Pużaka, Podkarpacka, Zręcińska, Mięsowicza

 

 WTOREK, 30 GRUDNIA od godz. 15. 30

ul. Kościuszki, Łukasiewicza – domy prywatne, Krakowska – domy prywatne, Czuchry, Lniarska, Mielczarskiego, Wolności

 

ŚRODA, 31 GRUDNIA od godz. 9. 00

 ul. Ogrodowa, Nad Lubatówką, Słowackiego, Rynek, Paderewskiego, Cmentarna, Blich, Kazimierza Wielkiego, Zjazdowa, Pawła z Krosna, Piłsudskiego

                                      

 

 

 

Dodatkowe informacje